เปรต (1)

หมายผีตามความเชื่อในหลายศาสนารวมถึงพุทธศาสนาฮินดูฮินดูคิซัมและศาสนาเชน
คำว่า “เปรต” หมายถึงผู้เสียชีวิตในพุทธศาสนา หนึ่งในมนุษย์ที่ไม่ตายที่เกิดในนิสัยการเป็นหนึ่งใน 4 ภูตผีปีศาจของภูตผีปีศาจประเภทหนึ่งเรียกว่า Prattapuppi Viwet เป็นญินที่อาศัยอยู่กับบุญทำหากไม่มีบุญที่อุทิศพวกเขามักจะ กินเลือดและหนองเป็นอาหาร ความเชื่อโบราณว่าหากใครทำร้ายพ่อแม่ชีวิตต่อไปก็จะเกิดเป็นภูตผีปีศาจ
เสียสละให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือทำบุญให้กับคนตายไม่ว่าจะเป็นเพชรเพชรหรือภู่พลี
มีหลายประเภทของเด็กซน

แบ่งตาม เปตวัตถุอรรถกถา
แบ่งได้ 4 ประเภท
-ปรทัตตุปชีวิกเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ได้ จากอาหารที่มีมนุษย์ให้ เช่น การเซ่นไหว้ เป็นต้น
-ขุปปีปาสิกเปรต คือ เปรตที่อดอยาก ทุกข์จากความหิวโหยอยู่เป็นนิจ
-นิชฌามตัณหิกเปรต คือ เปรตที่ถูกไฟเผาให้เร่าร้อนอยู่เสมอ
-กาลกัญจิกเปรต คือ เปรตในจำพวกอสุรกาย