กุมารทอง

กุมารทองเป็นไสยศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับวิญญาณ ต้นกำเนิดของเด็กทองคำมาจากการเลี้ยงผีเพื่อใช้ ซึ่งเด็กผู้ชายทองคำเป็นวิญญาณของเด็กผู้ชายถ้ามันเป็นจิตวิญญาณของผู้หญิงคนเลี้ยงจะเรียกมันว่า “ภูมิใจ”
กุมารทองเดิมมาจากวิญญาณของเด็ก ๆ ที่เสียชีวิตในครรภ์ของแม่ นักมายากลจะนำจิตวิญญาณของเด็กคนนั้นมาเป็นเด็ก จากหลักฐานที่พบในเอกสารโบราณที่บ่งบอกถึงการสร้างเด็กทองคำสรุปได้ว่าต้องไปพบศพแล้วทำการประกอบพิธีกรรมและตัดศพเด็กทารกลงในกองไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งสางจากนั้นจึงทาเคลือบทองทั่ว ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่าเด็กทอง ต่อมาสภาพสังคมและวัฒนธรรมพัฒนามากขึ้น ทำให้มันไม่สามารถสร้างเด็กชายทองคำจากร่างกายของทารกได้โดยใช้ดินของสุสานเจ็ดแห่งที่ทับซ้อนกันด้วยรักไม้หรือมะเฟืองแท่งบางส่วนเป็นโลหะเพื่อสร้างเด็กจากนั้นปลูกฝังความคิดตั้งองค์ประกอบทั้งหมด 4 และเรียกสามสิบ – อาการสองอย่างที่จะกลายเป็นวิญญาณของเด็ก ๆ